Different feelings

Different feelings
Plates

الأربعاء، 30 نوفمبر 2011
ْوَللأَشواقْ مَشاعرْ غَامضةَ تُأججْ بِجَاذِبيتِها الأَرضيةَ
وَتُسكرْ عَالمنا إلىَ حَدْ الغَرقْْ
فَقْدَتُ شَهِيتيِ بِكُلْ شَيءْ حَتىَ فيْ الهَواءْ الذيِ أَتْنَفسهْ
إِلا أَنتْكُلما إقتَربتُ مِنكَ .
أَشْعُر بِأَنَنَيِ سَأَسْقُطُ فيِ هَاويَتكَ أكثرْ وأكثرْ..وَنَظَرتْ بَعِيداً لِتلكْ الطُيورْ التيِ تُحلقْ
وَبَكيتْ بالحَسرةَ
تَوَقفتْ عِندْ تلكْ اللحظةَ فلَمْ أَعْد َأشْعر هل أَنا فيِ الليلْ أَمْ فيِ النَهارْ
هَلْ أَنْظُرْ إلىَ الطُيورْ أَمْ إِليكْحَبِيبيِ دَعْنيِ أَغْفوُ بَينْ يَدْيكْ
دَعْنيِ أُغْمضْ عَينيِ وَأَتَنَفسْ العْشْقْ مَعكْنَعَم أُقُتلنيِ أَرْجوكْ
يَكْفيْ فَكُلَما إبْتَعدْتَ تَقَتَلنيِ أَلافْ المَرْاتْْ

الخميس، 24 نوفمبر 2011

سَذاجةَ

لمْ َأكُنْ أَدْريِ أَنْ طِيبتْ َقلبيِ وَحُبْ النْاسْ
سَوفْ تَجْعلهمْ يَعتقدونْ بِأننَيِ سَاذَجةَ
لَأنْ ُقلوْبَهمْ قَدْ تَحَجَرتْ مُنذْ زَمْنْ

صَمتْ
أينْ سَأُخفيِ صَرْخَاتيِ
وَقدْ طَلبتْ منيِ الصَمتْ
وَكيفْ أَستطيعْ النْسيانْ
وَأنْ أَبتعدْ كَمْ أنتْ مُؤلمْ
فَربُما لمْ تَعُد ْحُروفيِ تَهُمكْ
وَسأكتفيِ بالنَظرْ إليكْ بِصَمتْ
وَأمضْيِ

الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

عَزف الحُب

ْتَباً لا أُرْيدْ أَنْ َأسْمعْ عَزْفكْ
بلْ ُأريدْ النَظْر إلىَ عَينيكْ وَأَنْ تَعزِفْ عَلىَ أَوْتارْ قَلبيِْ

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011
كَمْ أَتْمنىَ أَنْ نَكْوُنْ كَالجَسدْ الوَاحِدْ أَتَنَفْس بِكْ وَتَتَنفسْ بيِ
وَيَنُبضْ قَلبكْ بِقَلبيِ
وَتَخْتلطْ بِكُرياتْ دَميِ
وَأَنْ أَذْهَبْ بِكْ بَعْيداَ عَنْ كُلْ النْاسْ

السبت، 19 نوفمبر 2011

كيف؟..قُلْ ليِ مَنْ رَمْاكْ فيِ طَريِقيِ
كَيفْ حَرْكْتْ المياهْ في جُذورْ أَعْمَاقْيِ
قُلْ ليِ كَيفْ اسْتْطعتَ إكْتِشافْ أَوْراقيِ
وَعْبرتْ الطَريقْ عَبْر بُسْتانْي
وَأَشْعلتَ مَواقْد أَفكَاريِ
وَحَرقتنيِ كَالبُركَانيِ

الجمعة، 18 نوفمبر 2011
وَهَاأنا أُطالعكَ كَمنْ يُطالعُ النُجومْ فيِ لَياليِ صَحراويةَ صَافيةَ
وَأرتشفٌ مِنْ يَديكْ عُذوبةَ الماءْ وَأرىَ داخلْ عَينيكْ الأَزَليةَعَانِقنيِ وَأسْرقنيِ بَعْيداً بَعْيداً إلىَ أَرْضكْْ
دَعْنيِ َأرتويِ مِنْك لَأننَيِ كَأرْضاً قَاحِلةَ بِدونكْ
تَحْتَاجُكْ


امْتَلئتْ كَأسيِ مْن خَمرةْ غَرامْ حَتىَ أَغرقتْ العْالم بِجُنونْ العِشقْ

؛لحظة إقتراب.:وَكُلمْا إِقْتَربَ هَمْسُكَ مِنيِ تَبْدأ َفوضىَ بِدَاخْليِ
وَضَجْيجْ يَمْلىء عَالمِيْ وَأَحْدثتَ ثَوْرةَ بَينْ عَقليِ وَقَلبيِ

الأربعاء، 16 نوفمبر 2011

رِسَالةَ معْ المَوج..َ,,سَأَنْقُشْ عَلىَ أَوْرِدِتيِ حُرْوفْ أَسْمكْ
وَسَأبعثْ مْع الأَمْواجْ صَدىَ صَوتيِ ,,
لعَلهُ يِصْل إِليكْْ


مَوجةْ صَقيعْ
وَوَقفتْ تَحتْ الماءْ السَاخنْ عَلنيِ أَشْعُر بالدفىءْ
بَعدَما إِجتَاحتنيِ مَوجةَ مِنْ صَقيعْ غِيابكْْ
وَلكْن عَبثاً كَانتْ فَلقدْ إشتدَ الصَقيعْ وَتغلغلَ دَاخلْ أَوردتيِ
وَشعرتْ بِأوصَالي تتَمَزقْ وَتجمدتْ فيِ رَأسيِ مَلايينْ الأَفْكارْ إلا أنتْ....

موسيقى عاصفة

http://www.youtube.com/watch?v=dOVSUN8jS7w