Different feelings

Different feelings
Plates

الجمعة، 31 أكتوبر 2014


دُونما تَوقفْ يَرميِني الشوقْ
كَبحرِ هائجْ يَحيطني من كُل جانبْ
يَستعر مِنيْ نِيران الوَلهْ
قَاتليِ
أوتدريِ كَم أحُبكْ
لأصبحتْ النُجومْ تَسبح داخلْ عَينيكْ
وأنتشىَ الفجر بإبتسامةَ